கனடாவின் பழங்குடியினரும் ஈழத்தமிழர்களும் – 52 

கனடாவின் பழங்குடியினரும் ஈழத்தமிழர்களும் – 52 

குரு அரவிந்தன் கனடா தினத்தை கொண்டாடும் இந்த நேரத்தில் கனடா அரசுக்கு இங்குள்ள தமிழராகிய நாம்; நன்றி உள்ளவர்களாக இருப்போம் என்று எ...
read more
‘கனடா 150’  கனடாவின் பழங்குடியினரும் ஈழத்தமிழர்களும் – 51

‘கனடா 150’ கனடாவின் பழங்குடியினரும் ஈழத்தமிழர்களும் – 51

read more
‘கனடா-150’  கனடாவின் பழங்குடியினரும் ஈழத் தமிழர்களும் – 50 

‘கனடா-150’  கனடாவின் பழங்குடியினரும் ஈழத் தமிழர்களும் – 50 

read more
கனடாவின் பழங்குடியினரும் ஈழத்தமிழரும் – 49

கனடாவின் பழங்குடியினரும் ஈழத்தமிழரும் – 49

குரு அரவிந்தன்  1867ஆம் ஆண்டு ‘இந்தியர்களும் அவர்களுக்கான நில ஒதுக்கீடும்’ என்ற சட்டம் மட்டுமல்ல,...
read more
‘கனடா-150’கனடாவின் பழங்குடியினரும் ஈழத்தமிழரும் – 48

‘கனடா-150’கனடாவின் பழங்குடியினரும் ஈழத்தமிழரும் – 48

read more
‘கனடா- 150’ கனடாவின் பழங்குடியினரும் ஈழத்தமிழர்களும் – 47

‘கனடா- 150’ கனடாவின் பழங்குடியினரும் ஈழத்தமிழர்களும் – 47

read more
‘கனடா- 150’ கனடாவின் பழங்குடியினரும் ஈழத்தமிழரும் – 46

‘கனடா- 150’ கனடாவின் பழங்குடியினரும் ஈழத்தமிழரும் – 46

குரு அரவிந்தன் பல நூற்றாண்டுகளாக முதற்குடி மக்கள் காடுகளிலும், தங்களுக்குத் தேவையான உணவுகள் கி...
read more
‘கனடா 150’ கனடாவின் பழங்குடியினரும் ஈழத்தமிழர்களும் – 45

‘கனடா 150’ கனடாவின் பழங்குடியினரும் ஈழத்தமிழர்களும் – 45

குரு அரவிந்தன் வட அமெரிக்காவில் பரம்பரையாகத் தொன்று தொட்டு வாழ்ந்து வந்த முதற்குடி மக்களின் வா...
read more
ஹாக்கி வீரர்கள் 16 பேர் பலியான விபத்து: இந்திய ஓட்டுநருக்கு சிறை; கனடா நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!

ஹாக்கி வீரர்கள் 16 பேர் பலியான விபத்து: இந்திய ஓட்டுநருக்கு சிறை; கனடா நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!

கனடாவின் ஒட்டாவா பகுதியில் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 6-ம்தேதி ஜூனியர் ஹாக்கி வீரர்கள் உட்பட 29 பேர் பேருந...
read more
‘கனடா 150’  கனடாவின் பழங்குடியினரும் ஈழத்தமிழர்களும் – 44 

‘கனடா 150’  கனடாவின் பழங்குடியினரும் ஈழத்தமிழர்களும் – 44 

read more
1 2 3 6