ஆதன வியாபாரத்தில் Stress Test இன் தாக்கம்!

ஆதன வியாபாரத்தில் Stress Test இன் தாக்கம்!

ராஜா மகேந்திரன் Stress test என்ற சொல் அண்மைக் காலமாக ஆதன வியாபாரத்தில் நிறைவாகப் பாவிக்கப்படும் சொல்லாக மாறிவிட்டது. இதன் கருத்து என்ன? ...
read more
நாமும் நமது இல்லமும் – ஆதனம் வாங்குபவர்களின் கவனத்திற்கு..!

நாமும் நமது இல்லமும் – ஆதனம் வாங்குபவர்களின் கவனத்திற்கு..!

ராஜா மகேந்திரன் ஏறக்குறைய 20 வருடங்களாக ஆதன வியாபாரம் ஏறுமுகமாக இருந்தது. (2008 /2009 இல் சிறிய இடைவெளிய...
read more