தொடர்புகளுக்கு

Tamil Vanakkam, 

C/o Vlambaram Newspaper
GTA Square, 5215 Finch Avenue East, #201
Toronto, Ontario
M1S 0C2
Canada

தொலைபேசி # : 416-282-8059

இலங்கை அலுவலகம் # : 215-688-035

மின் அஞ்சல் : editor@tamilvanakkam.com
விளம்பர தொடர்புகளுக்குads@tamilvanakkam.com